Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XIV/85/2007 w sprawie: przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Uchwała Nr XIV/85/2007 w sprawie: przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Numer uchwały: 85
Numer sesji: 14
Rok: 2007

Uchwała Nr XIV/85/2007
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 25 października 2007r.

w sprawie: przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera f ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1

Gmina Rydzyna przystępuje do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. i wnosi wkład pieniężny w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych), za który nabywa 10 (słownie: dziesięć) udziałów w spółce.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl