Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XV/94/2007 w sprawie: opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę

Uchwała Nr XV/94/2007 w sprawie: opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę

Numer uchwały: 94
Numer sesji: 15
Rok: 2007

Uchwała Nr XV/94/2007
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 12 listopada 2007r.

w sprawie: opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),
Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się opłaty za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę:
1. W oddziałach 9-cio godzinnych, obejmujące koszty kształcenia i opieki przekraczające bezpłatne podstawy programowe oraz koszty przyrządzenia i przygotowania posiłków
i napojów w wysokości 100 złotych miesięcznie.
2. W oddziałach 5-cio godzinnych z posiłkiem i napojem, obejmujące koszty przyrządzenia
i przygotowania posiłków i napojów, w wysokości 68 złotych miesięcznie.
3. W oddziałach 5-cio godzinnych tylko z napojem, obejmujące koszty przyrządzenia
i przygotowania napojów, w wysokości 23 złotych miesięcznie.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXIII/160/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 lutego 2005r.
w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-11-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl