Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XVI/103/2007 w sprawie: obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa i współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 roku.

Uchwała Nr XVI/103/2007 w sprawie: obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa i współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 roku.

Numer uchwały: 103
Numer sesji: 16
Rok: 2007

Uchwała Nr XVI/103/2007
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 14 grudnia 2007 roku

w sprawie: powiadomienia Sekretarza Miasta i Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa i współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 roku.Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171) w związku z art. 7 i 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. Nr 218, poz. 1592 ze zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1

Powiadomić Pana Marcina Szargana Sekretarza Miasta i Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku i przedłożenia oświadczenia lustracyjnego Radzie Miejskiej Rydzyny
w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia.

§ 2

Rada informuje, że na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. Nr 165, poz. 1171) niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 1stanowi obligatoryjną przesłankę pozbawienia pełnionej funkcji Sekretarza Miasta i Gminy z mocy prawa z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan SzmaniaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl