Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XIX/123/2008 w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnej

Uchwała Nr XIX/123/2008 w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnej

Numer uchwały: 123
Numer sesji: 19
Rok: 2008

Uchwała Nr XIX/123/2008
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 7 marca 2008r.

w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami) w związku z art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1
wyrazić zgodę Burmistrzowi Miasta i Gminy na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Pomykowie, o numerze ewidencyjnym 150/1, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 30206, o powierzchni 0,0185 ha.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2008-03-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl