Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XIX/128/2008 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008

Uchwała Nr XIX/128/2008 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008

Numer uchwały: 128
Numer sesji: 19
Rok: 2008

Uchwała Nr XIX/128/2008
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 7 marca 2008r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2008

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 41 ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.), a także art.10 ust.2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485)

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1
1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008. wraz z preliminarzem wydatków na jego realizację.
Program stanowi załącznik nr 1 do uchwały, natomiast preliminarz wydatków załącznik
nr 2 do uchwały.
2. Przyjąć Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008r. wraz
z preliminarzem wydatków na jego realizację.
Program stanowi załącznik nr 3 do uchwały, natomiast preliminarz wydatków załącznik
nr 4 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2008-03-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl