Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXI/140/2008 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna za 2007 rok

Uchwała Nr XXI/140/2008 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna za 2007 rok

Numer uchwały: 140
Numer sesji: 21
Rok: 2008

Uchwała Nr XXI/140/2008
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 28 kwietnia 2008r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna za 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2007 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2008-04-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl