Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXII/143/2008 w sprawie: zmiany uchwały XII/72/2007 Rady Miejskiej Rydzyny

Uchwała Nr XXII/143/2008 w sprawie: zmiany uchwały XII/72/2007 Rady Miejskiej Rydzyny

Numer uchwały: 143
Numer sesji: 22
Rok: 2008

Uchwała Nr XXII/143/2008
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 16 maja 2008r.

zmieniająca Uchwałę Nr XII/72/2007 Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 17 września 2007r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych
z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. i) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuję:

§ 1
W Uchwale Nr XII/72/2007 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 17 września 2007r. dotychczasowa treść § 1 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Poręczenie wekslowe obejmuje okres kredytowania i spłaty zadłużenia do września 2021 roku, w rozbiciu na lata zgodnie z poniższym zestawieniem:

lata Kwota w tys. zł
2010 8 721,93
2011 34 887,74
2012 34 887,74
2013 34 887,74
2014 34 887,74
2015 34 887,74
2016 34 887,74
2017 34 887,74
2018 34 887,74
2019 34 887,74
2020 34 887,74
2021 26 166,88
Razem 383 766,20

 § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2008-05-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl