Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXII/146/2008 w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/117/2008 Rady Miejskiej Rydzyny

Uchwała Nr XXII/146/2008 w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/117/2008 Rady Miejskiej Rydzyny

Numer uchwały: 146
Numer sesji: 22
Rok: 2008

Uchwała Nr XXII/146/2008
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 16 maja 2008 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/117/2008 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie mienia gminnego dla Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie, zmienionej Uchwałą XIX/135/2008 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 7 marca 2008 roku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 37 ust. 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 261 poz. 2603
z 2004r. ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/117/2008 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie mienia gminnego dla Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie, zmienionej Uchwałą XIX/135/2008 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 7 marca
2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/117/2008 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia
29 stycznia 2008 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w trybie bezprzetargowym
w użytkowanie mienia gminnego dla Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Traci moc Uchwała Nr XIX/135/2008 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 7 marca 2008r.
w sprawie zmiany uchwały XVIII/117/2008 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie mienia gminnego dla Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich
we Wschowie.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2008-05-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl